Πίνακες αιτήσεων αποσπάσεων.

Κατεβάστε τον πίνακα ΠΕ05 εδώ, ΠΕ06 εδώ, ΠΕ07 εδώ, ΠΕ11 εδώ, ΠΕ 11 ΕΑΕ εδώ, ΠΕ60 εδώ,

ΠΕ 70 εδώ, ΠΕ70 ΕΑΕ εδώ, ΠΕ79 εδώ και ΠΕ 86 εδώ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως 27/8/2019.

Πρόσκληση για διάθεση εκπαιδευτικών σε κατ΄ οίκον διδασκαλία στη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά για το διδακτικό έτος 2019-2020

Δείτε την εγκύκλιο εδώ και τη δήλωση εδώ.

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε την εγκύκλιο εδώ και την αίτηση εδώ.