Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ16.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για την αίτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. κατεβάστε εδώ.

Για τα κενά ενημερωθείτε εδώ.