Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών και επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, τον πίνακα μελών εδώ, τον πίνακα επιπλέον μελών εδώ και την αίτηση εδώ.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2018-2019


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών:
α) Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εδώ.
β) Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ εδώ.
γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση εδώ.
Περίοδος ενστάσεων επί των πινάκων  από Πέμπτη 13-12-2018 έως και Δευτέρα 17-12-2017 στις 15:00. 
Για το έντυπο ένστασης εδώ.

Παρουσιολόγια Δεκεμβρίου 2018.

Κατεβάστε το παρουσιολόγιο για ΠΕΠ εδώ,για Ενιαίου Τύπου εδώ, για Εξατομικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ  εδώ και Εκπαιδευτικών εδώγια Εξειδικευμένη Εκπαιδευτικοί εδώ και ΕΒΠ-ΕΕΠ εδώ, για ΕΚΟ ΕΕΠ ΕΒΠ εδώ, για ΕΚΟ εδώ και για Υποστηρικτικές δομές εδώ.