Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Κατεβάστε την απόφαση τοποθέτησης εδώ.

Κατεβάστε αναφορά ανάληψης εδώ.

Κατεβάστε ενδεικτικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής εδώ.

Ανακοίνωση Κυρωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Τρικάλων και κλήση υποψηφίων για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση Κυρωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Τρικάλων και κλήση υποψηφίων για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων. Κατεβάστε εδώ.

Κυρωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Δ/ντών με την υπ’ αριθμ. 8007/24-07-2017 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας. Κατεβάστε εδώ.

Πίνακας με τις προς πλήρωση σχολικές μονάδες. Κατεβάστε εδώ.

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων υποψηφίων Δ/ντών Π.Ε. Τρικάλων. Κατεβάστε εδώ.

Ανακοινοποίηση ως προς ισοβαθμίες τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Δ/ντων Π.Ε. Τρικάλων.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε τον ανακοινοποιημένο πίνακα εδώ.

Κατεβάστε τη διευκρίνιση του ΥΠΠΕΘ για τις ισοβαθμίες εδώ.

Κατεβάστε πίνακα με βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό υποψηφίων εδώ.