ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΕΠ

Download the Fantasy Doll Singing

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, την αίτηση εδώ, τα κενά εδώ και τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης εδώ Download the Liberation Day song.

얼음요괴 이야기

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΑΠ. ΟΡΓ. ΚΕΝΩΝ ΠΡΑΞΗ 11η/29-04-2022

선암여고 탐정단

Δείτε την πράξη εδώ, τις τοποθετήσεις εδώ και τα εναπομείναντα κενά εδώ Download the swear word for the flag.

컬투 쇼 다시 듣기

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β΄ΦΑΣΗ

Hdderase

Δείτε την πράξη εδώ, την αίτηση εδώ, εκπαιδευτικοί διάθεση εδώ, κενά μετά την Α΄ φάση εδώ, κενά ΕΕΠ ΕΒΠ εδώ, Νηπιαγωγεία εδώ και κενά ΠΕ71-70 εδώ realtek hd 오디오 다운로드.

Windows 8.1 genuine

Ανακοίνωση Οριστικών Τοποθετήσεων και Τοποθετήσεων Βελτίωσης Θέσης Πράξη 10η

백성민 다운로드

Δείτε την ανακοίνωση εδώ, για ΠΕ91,01 εδώ, ΣΜΕΑΕ εδώ, ΠΕ 79 εδώ, ΠΕ70 εδώ, ΠΕ 60 εδώ, ΠΕ 11 εδώ, ΠΕ08 εδώ και ΠΕ06 εδώ 엠넷 동영상.

드래곤과의 춤

Οριστικοί πίνακες μεταθέσεων

fbx 다운로드

Δείτε τον πίνακα βελτίωσης θέσης εδώ, από περιοχή σε περιοχή εδώ και σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ – ΕΕΕΕΚ εδώ  현대 산스 폰트.

인텔리스튜디오

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που ανήκουν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες

Download Nexon Domination

Oι εκπαιδευτικοί που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ και δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων οφείλουν να παρουσιαστούν την Τετάρτη, 01-09-2021  για ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων (Μ 오마이걸 비밀정원. Μπότσαρη 2, 4ος όροφος), προσερχόμενοι υποχρεωτικά με χρήση μάσκας και  τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο προσέλευσης στην υπηρεσία, επιδεικνύοντας ένα από τα ακόλουθα:

  α ) Αρνητικό αποτέλεσμα αυτοελέγχου (self –test) ή

  β ) Βεβαίωση νόσησης από Covid-19 ή

  γ ) Πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19

 Σας αποστέλλουμε συνημμένο το έντυπο Πράξης Ανάληψης Υπηρεσίας (εδώ)  σε μορφή Word προς διευκόλυνσή σας apache ant.