Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β΄ & Γ΄ Φάση τοποθετήσεων) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε τον πίνακα τοποθετήσεων εδώ.

Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά που απομένουν μετά την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε τη λίστα των εκπαιδευτικών σε διάθεση εδώ.

Κατεβάστε τον πίνακα εναπομεινάντων οργανικών κενών εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση – δήλωση εδώ.

Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ, νεομετατεθέντων και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά 2018-2019.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε τον πίνακα των τοποθετήσεων (πράξη 12η/16-05-2018) του ΠΥΣΠΕ εδώ.

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – ρύθμιση υπεραριθμιών σχολικού έτους 2018-2019.

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ και τον ονομαστικό κατάλογο υπεράριθμων εδώ.

Κατεβάστε τον πίνακα για τα Δημοτικά εδώ και για τα Νηπιαγωγεία εδώ.

Κατεβάστε την Αίτηση για τοποθέτηση εδώ.