Τοποθετήσεις υπεραρίθμων σε οργανικά κενά μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας για το σχολικό έτος 2022-2023

니코니코 동화

Δείτε εδώ τη ρύθμιση και τον πίνακα εδώ Download jquery multifile.

gp pro

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 νοτίου ημισφαιρίου

Download Wikipedia data

Δείτε την πρόσκληση εδώ και το φύλλο μητρώου εκπαιδευτικού εδώ Great showman.

삼국군영전4

Αποφάσεις Μεταθέσεων

노래를 찾는 사람들 다운로드

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 23-03-18 Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους  2018

Δείτε τις Μεταθέσεις γενικής εδώ, τις μεταθέσεις ΕΑΕ εδώ και τις μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά σχολεία εδώ 리로스쿨 다운로드.

일러스트 10

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2023

Download Housemaid Mita

Δείτε εδώ Download the OneFun Man game.

아기 상어

Ανακοίνωση τελικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023

하이시에라 직접

Από περιοχή σε περιοχή εδώ,  από περιοχή σε περιοχή ΣΜΕΑΕ εδώ, ΣΜΕΑΕ εντός εδώ, από περιοχή σε περιοχή ΕΕΠ-ΕΒΠ εδώ , εντός εδώ, και από περιοχή σε περιοχή ΚΕΔΑΣΥ εδώ  옵티머스 g 펌웨어.

Download illustration cs4

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023

전참시

Για την εγκύκλιο δείτε εδώ, από περιοχή σε περιοχή εδώ,  από περιοχή σε περιοχή ΣΜΕΑΕ εδώ, ΣΜΕΑΕ εντός εδώ, από περιοχή σε περιοχή ΕΕΠ-ΕΒΠ εδώ , εντός εδώ, και από περιοχή σε περιοχή ΚΕΔΑΣΥ εδώ sencha 다운로드.

Download Mafia 42

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

젠7 바둑

Δείτε την εγκύκλιο εδώ 마리오 파티 nds 다운로드.

Παρακαλούμε να αποστέλλετε τα δικαιολογητικά των αιτήσεων στο metdipetrik@dipe.tri.sch.gr  

Download the java ajax file