Ανάληψη υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ευθύνης ΠΕ Τρικάλων

Download Technet

Δείτε τις οδηγίες εδώ, το έντυπο για ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση εδώ και το έντυπο για ανάληψη υπηρεσίας σε σχολική μονάδα εδώ Windows 10 home iso.

이별하러가는길

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΑΠ. ΟΡΓ. ΚΕΝΩΝ ΠΡΑΞΗ 11η/29-04-2022

선암여고 탐정단

Δείτε την πράξη εδώ, τις τοποθετήσεις εδώ και τα εναπομείναντα κενά εδώ Download the swear word for the flag.

컬투 쇼 다시 듣기

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79 ΚΑΙ ΠΕ91 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60-61 ΚΑΙ ΠΕ70-71 ΕΑΕ – ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Copas

Δείτε την Αίτηση βελτίωσης εδώ, την αίτηση για ΣΜΕΑΕ εδώ, τον πίνακα μορίων εδώ, τα κενά Δασκάλων εδώ, Νηπιαγωγών εδώ, ΣΜΕΑΕ εδώ και τις οδηγίες εδώ google drive 다운로드.

백업 및 동기화 다운로드

Διαπίστωση οργανικών κενών για το σχολικό έτος 2022-2023 – Πρόσκληση υπαράριθμων εκπαιδευτικών παραλθόντων ετών κλάδου ΠΕ70 Γενικής Αγωγής για υποβολή αίτησης τοποθέτησης στην προηγούμενη οργανική τους θέση.

anaconda3

Δείτε την πρόσκληση εδώ, τη δήλωση για τοποθέτηση εδώ, τα οργανικά κενά Δημ Three-letter. Σχολείων εδώ, τα οργανικά κενά Νηπιαγωγείων εδώ, τα κενά ΣΜΕΑΕ εδώ download osx iso.

Δελτίο Τύπου για συμμετοχή στις εξετάσεις για Απολυτήριο Δημοτικού

마다가스카3 더빙 다운로드

Δείτε το δελτίο τύπου εδώ

iptime 공유기 다운로드 Download Spoon Radio Download human letter Download yonsei software

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

autoset

Δείτε την εγκύκλιο εδώ Curious.

웹소설 조아라

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Special Force net

Δείτε την εγκύκλιο για τα Δημοτικά σχολεία εδώ 

Για τα Νηπιαγωγεία εδώ 알리미벨.

Υποσημείωση(μόνο για τα Νηπιαγωγεία): Δείτε τα υποδείγματα πινάκων παρακάτω

Υπόδειγμα Πίνακα 1 εδώ

Υπόδειγμα Πίνακα 2 εδώ

Υπόδειγμα Πίνακα 3 εδώ

Υπόδειγμα Πίνακα 4 εδώ

 

바다의 뚜껑 다운로드