Ανακοίνωση Κυρωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Τρικάλων και κλήση υποψηφίων για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση Κυρωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Τρικάλων και κλήση υποψηφίων για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων. Κατεβάστε εδώ.

Κυρωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Δ/ντών με την υπ’ αριθμ. 8007/24-07-2017 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας. Κατεβάστε εδώ.

Πίνακας με τις προς πλήρωση σχολικές μονάδες. Κατεβάστε εδώ.

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων υποψηφίων Δ/ντών Π.Ε. Τρικάλων. Κατεβάστε εδώ.