Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ κλ. ΠΕ05 – Γαλλικών, ΠΕ07 – Γερμανικών, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ86 – Πληροφορικής σε οργανικά κενά και αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 – Γαλλικών, ΠΕ07 – Γερμανικών, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ86 – Πληροφορικής. Πατήστε εδώ.

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Ανακοίνωση οργανικών κενών και πρόσκληση αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 – Γαλλικών, ΠΕ07 – Γερμανικών, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ΠΕ86 – Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2018-2019

Δείτε την πρόσκληση εδώ, τον οριστικό πίνακα εδώ, τα οργανικά κενά ειδικοτήτων εδώ και κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ.