Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Τρικάλων, από περιοχή σε περιοχή και από περιοχή σε περιοχή ΣΜΕΑΕ.

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνει τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών:

α) Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ εδώ.

β) Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ εδώ.

γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση εδώ.

Περίοδος ενστάσεων επί των πινάκων  από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017.