Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά που απομένουν μετά την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2020-2021

워로봇

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, τα κενά Β φάσης εδώ, τις ομάδες σχολείων εδώ, τον πίνακας διάθεσης εδώ και την αίτηση εδώ Handysoft.

통화내역

Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-2021

Download Narsha by The Dragon

Δείτε την εγκύκλιο εδώ και τον πίνακα εδώ Download the electric cad.

포토샵 cs4 무료