ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Download the horror sound effects

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία Batsgun.

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9765_15-10-2021_ΠΔΕ-Θεσσαλίας_Ανακοίνωση-ΣΟΧ-1-2021_6Ω3Ρ46ΜΤΛΗ-ΦΙΙ.pdf) ΠΔΕ-Θεσσαλίας_Ανακοίνωση-ΣΟΧ-1-2021_6Ω3Ρ46ΜΤΛΗ-ΦΙΙ

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (YA-7155-ΦΕΚ_181_τΒ_17-01-2018_Τροποποίηση-Ωραρίου_Εργασίας-Οδηγών_Συνοδών.pdf) Τροποποίηση-Ωραρίου_Εργασίας-Οδηγών_Συνοδών

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ.doc) ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΟΧ_2_ΔΕ_ΥΕ

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_10-06-2021.pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_10-06-2021

 

폴아웃 3

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022

Download the jet loader

Δημιουργούμε το νέο, αναβαθμισμένο Σχολείο του αύριο: Οι καινοτομίες που ισχύουν από φέτος

– Πλατφόρμα edupass: Εγχειρίδιο χρήσης για Διευθυντές και αναλυτικό βίντεο

오토캐드 2012 64비트 윈도우 gcc 코렐드로우 x5 bluesoleil 다운로드

Απουσιολόγια Οκτωβρίου 2021

Dooley Pack

Για τις οδηγίες συμπλήρωσης απουσιολογίων εδώ  Download Old Planet.

Δείτε για Εξατομικευμένη Εκπαιδευτικών εδώ, Εξατομικευμένη Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π εδώ, για ΕΚΟ Εκπαιδευτικών εδώ, για ΕΚΟ ΕΕΠ εδώ, για Ενιαίος Εκπαιδευτικοί εδώ,  για Προσχολική αγωγή εδώγια Εξειδικευμένη Εκπαιδευτικών εδώ, Εξειδικευμένη Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π εδώ, για ΠΕΠ Ε.Β.Π  εδώΕισαγωγή Αγγλικών σε Νηπιαγωγεία εδώ  Ole Music Mac.