(Ανακοινοποίηση)-Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά που απομένουν μετά την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΟΗΜΕΝΗ ως προς την ημερομηνία εγκύκλιο εδώ .

Εκπαιδευτικοί στη διάθεση εδώ .

Τα εναπομείναντα κενά ΔΣ εδώ .

Τα εναπομείναντα κενά ΝΗΠ εδώ .

Την αίτηση για τοποθέτηση εδώ .

Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024

Υπουργείο παιδείας

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, της γενικής εδώ και της ειδικής εδώ.

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΩ

“Υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ79 σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής και εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 ΕΑΕ. ΠΕ71 και ΠΕ25 σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Τις οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής – Δήλωσης προτιμήσεων εδώ.

Την αίτηση για τοποθέτηση ΣΜΕΑΕ ΤΕ εδώ.

Την αίτηση για τοποθέτηση μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ εδώ.

Τον επικαιροποιημένο πίνα κα μορίων εδώ.

Τα εναπομείναντα κενά ΔΣ εδώ.

Τα εναπομείναντα κενά ΝΗΠ εδώ.

Τα εναπομείναντα κενά ΕΑΕ εδώ.

 

 

ΕΝΤΥΠΑ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2022-2023

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Υπόδειγματα ΣΜΕΑΕ & ΤΕ_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ εδώ.

Υπόδειγματα Εκπαιδευτικοί ΠΔΕ εδώ.

Υπόδειγματα ΕΣΠΑ 14-20 εδώ.

Υπεύθυνη Δήλωση εδώ .

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για συμμετοχή στον Β’ κύκλο της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, την πρόσκληση εδώ και το δελτίο τύπου εδώ .