Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024

Υπουργείο παιδείας

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, της γενικής εδώ και της ειδικής εδώ.