Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων.

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ.

Ανακοινώνουμε προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων και ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη μοριοδότηση, στο ΠΥΣΠΕ Επιλογής Στελεχών Τρικάλων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από Τρίτη 13-06-2017 έως Πέμπτη 15-06-2017.