Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Κατεβάστε την απόφαση τοποθέτησης εδώ.

Κατεβάστε αναφορά ανάληψης εδώ.

Κατεβάστε ενδεικτικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής εδώ.