Κατά προτεραιότητα απόσπαση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – αιτήσεις ρύθμισης υπεραριθμίας σχολικού έτους 2022-2023

림지훈 다운로드

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, την αίτηση εδώ, τα κενά ΠΕ70 εδώ, τα κενά ΠΕ60 εδώ και τα κενά ΣΜΕΑΕ εδώ 매드맥스 분노의 도로 다운로드.

Download Lotte World Adventure