Απαραίτητα δικαιολογητικά Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων καλωσορίζει τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της και ενημερώνει ότι, θα ακολουθήσει μετά την έκδοση ΦΕΚ Διορισμού, σχετική ανακοίνωση για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας Download The Dragon Dragon.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο Top-quality.

Δείτε τα δικαιολογητικά για νεοδιοριζόμενους εδώ, την πράξη ανάληψης ΠΕ05 εδώτην πράξη ανάληψης ΠΕ60 εδώ, την αίτηση αναγνώρισης υπηρεσίας εδώ, την αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού, διδακτορικού εδώ, την καρτέλα υπαλλήλου εδώ, την υπεύθυνη δήλωση οικ Blood Front. επιδόματος 2022 εδώ, την υπέυθυνη δήλωση για μισθοδοσία εδώ, το έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εδώ και την υπέυθυνη δήλωση από gov.gr με αντιγραφή στοιχείων εδώ.