Ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί.

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ Διορισμού  (ΦΕΚ Γ΄ 1930 – 16.08.2022) , το οποίο αναφέρει ότι «Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4955/8-8-2022).»

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων  είναι από Τετάρτη 17 έως και Τρίτη 23 Αυγούστου.

Δείτε και τα Απαραίτητα δικαιολογητικά Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών