27/9/2023

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δείτε εδώ.

26/9/2023

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –  Δείτε εδώ

 

  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Δείτε εδώ.

 

  • ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συχνότητα έντονων πλημμυρικών φαινομένων με επακόλουθες ανθρώπινες απώλειες, υλικές καταστροφές και αλλοίωση του τοπίου.
Ως εκπαιδευτική κοινότητα, ύστερα από πρόταση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου (ΚΕΠΕΑ), επιχειρήσαμε να μελετήσουμε το συγκεκριμένο θέμα εξετάζοντας τις αιτίες που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τα μέτρα που οφείλει να λαμβάνει η πολιτεία, τις διεθνείς συμβάσεις και τη σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, συστήνοντας ομάδα με την ονομασία “Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες”.

Για να έχετε περισσότερες επιλογές στην πρόσβασή σας στον «Δευκαλίωνα: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες», σημειώνουμε τον Ιστότοπο του Έργου που περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, το συνοδευτικό υλικό τους, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις επιπλέον εργασίες, αλλά και τα δύο (2) μέρη του ηλεκτρονικού βιβλίου, καθώς και τον κοινόχρηστο φάκελο του ηλεκτρονικού βιβλίου.

Ιστότοπος Έργου: http://deukalion.sch.gr/wp/

Φάκελος ηλεκτρονικού βιβλίου:

https://drive.google.com/drive/folders/1956KVqdWAoEesqOgURzmz5ec-N0z8JVe?usp=sharing

18/9/2023

 Έντυπο για στήριξη σχολείων, Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. Δείτε εδώ.

15/9/2023

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχ. έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική
Εργασία στην Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών
Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχ. έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του
Τομέα Πληροφορικής της Β ́ και Γ ́ τάξης και β) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα
Πληροφορικής της Δ ́ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και
Ηλεκτρονικής» της Α ́ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β ́ και Γ ́ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας
των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Δ ́ τάξης του Λυκείου
των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-
2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α ́ τάξης του

Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-
Πρόνοιας-Ευεξίας της Β ́ και Γ ́ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. και των μαθημάτων

ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Δ ́ τάξης του Λυκείου των
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχ. έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.), β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024». Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της
Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄
και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για
το σχολικό έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄
τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) β) των
Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.– Λ και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης
Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος
Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων
του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024. Δείτε εδώ.

13/9/2023

Α)Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης στα σχολεία Γενικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 Β)Υλοποίηση των αρχών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και της Συνεκπαίδευσης στα πλαίσια της Παράλληλης Στήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή / και ΕΕΑ μέσα στην τάξη. Δείτε εδώ, για τον Ατομικό φάκελο μαθητή δείτε εδώ και Σχεδιασμός Εξατομικευμένου Προγράμματος Παρέμβασης εδώ.

6/9/2023

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α ́199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση. Δείτε εδώ.

30/8/2023

Πρόσκληση: Ενημερωτική συνάντηση Webex, μελών του Ε.Ε.Π., Κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών με τη Σ.Ε. για τις διαδικασίες ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, Δείτε την πρόσκληση εδώ, και την κοινοποίηση εδώ.

23/08/2023

Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.). Δείτε το ΦΕΚ εδώ

23/08/2023

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Δείτε εδώ την απόφαση και εδώ το ΦΕΚ

23/08/2023

«Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2023-24, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)»  Δείτε εδώ την απόφαση και εδώ το ΦΕΚ

16/08/2023

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024 (Δείτε εδώ)

08/08/2023

3η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 8838/19-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΗΚΡ46ΜΤΛΗ-0Σ9) Απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα : «Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Δείτε εδώ)

10/07/2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την ‘’Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24’’. Δείτε εδώ την εγκύκλιο, την ενεργοποίηση 7μελών επιτροπών εδώ και την αίτηση εδώ.

19/6/2023

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε.,
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), για το σχολικό έτος 2023-2024»(Δείτε εδώ)

Έλεγχος και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘myschool’ σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας καιΒ/θμιας Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 (Δείτε εδώ)

  • Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, το έντυπο αίτησης εδώ και τον πίνακα εδώ.

  • Ενέργειες με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 στις δομές Ε.Α.Ε., Τμήματα Ένταξης , Παράλληλη Στήριξη

Δείτε την εγκύκλιο εδώ, την ετήσια έκθεση προόδου εδώ, το διαβιβαστικό εδώ και την τελική έκθεση εδώ.

7/6/2023 – Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης
συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό
Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το
διδακτικό έτος 2023-2024. (Δείτε εδώ). Το Υπόδειγμα 1Α αίτηση γονέα ΠΣ εδώ , το Υπόδειγμα 1Β αίτηση γονέα ΕΒΠ εδώ , το Υπόδειγμα 1Γ αίτηση γονέα ΣΝ εδώ, το υπόδειγμα 2ΔΒ διαβίβαση αιτήματος εδώ, το Υπόδειγμα 3ΔΒ διαβίβαση παιδαγωγικής έκθεσης εδώ και το υπόδειγμα 4 τροποποιήσεις εδώ , τον πίνακα Παράλληλης στήριξης εδώ, τον πίνακα Σχολικών Νοσηλευτών εδώ και τον πίνακα ΕΒΠ εδώ.

25/5/2023 – Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2023. (Δείτε εδώ).

25/5/2023 – Εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2023 (Δείτε εδώ).