Για να δείτε όλα τα έντυπα των αδειών κλικ εδώ


 

Αίτηση Γενικής Χρήσης
69.0 KiB
270 Downloads
Details
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
53.0 KiB
291 Downloads
Details
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Απεργίας
41.5 KiB
127 Downloads
Details
Έντυπο Ένστασης
30.5 KiB
148 Downloads
Details
Έντυπο Άδειας (Μόνιμοι   Αναρρωτική)
21.0 KiB
208 Downloads
Details
Έντυπο Άδειας (Μόνιμοι   Κανονική)
20.5 KiB
257 Downloads
Details
Αίτηση Προσωρινής Τοποθέτησης
101.5 KiB
124 Downloads
Details
Αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης
49.5 KiB
126 Downloads
Details
Έντυπο Άδειας (Αναπληρωτές Κανονική)
148.5 KiB
94 Downloads
Details
Έντυπο Άδειας (Αναπληρωτές Αναρρωτική)
148.5 KiB
87 Downloads
Details
Αίτηση Βελτίωσης Θέσης
246.0 KiB
146 Downloads
Details
Τηλεφωνικός Κατάλογος Διευθύνσεων
69.0 KiB
140 Downloads
Details
Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπουργείου
62.5 KiB
530 Downloads
Details