ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
Τσίνας Ευάγγελος

 

1η Περιφέρεια Τρικάλων

Σχολεία ευθύνης

2431046482

 

Καραθάνος Δημήτριος

 

2η Περιφέρεια Τρικάλων

Σχολεία ευθύνης

2431046481

 

Καραθάνος Δημήτριος

Σπαθής Απόστολος

Τσίνας Ευάγγελος 

3η Περιφέρεια Τρικάλων

Σχολεία ευθύνης

2431046483

 

Καραθάνος Δημήτριος

Σπαθής Απόστολος

Τσίνας Ευάγγελος

4η Περιφέρεια Τρικάλων

Σχολεία ευθύνης

2432022514

 

Σπαθής Απόστολος 5η Περιφέρεια Τρικάλων

Σχολεία ευθύνης

2431352332

 

 
Μπεαζίδου Ελευθερία

 

31η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 2431046494
 Γραμματεία

Καραμίντζιου Αθανασία Τηλ :   2431046480

Ε – mail : grss@dipe.tri.sch.gr