Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων μετά τις ενστάσεις.

Το ΠΥΣΠΕ Επιλογής Στελεχών Τρικάλων μετά την 8η/16-06-2017 Πράξη του ανακοινώνει τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων.

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ.

Ανακοινοποίηση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων ως προς τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ.

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων.

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ.

Ανακοινώνουμε προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων και ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν τόσο στην ένταξη όσο και στη μοριοδότηση, στο ΠΥΣΠΕ Επιλογής Στελεχών Τρικάλων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από Τρίτη 13-06-2017 έως Πέμπτη 15-06-2017.