Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β΄ & Γ΄ Φάση τοποθετήσεων) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε τον πίνακα τοποθετήσεων εδώ.

Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά που απομένουν μετά την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε τη λίστα των εκπαιδευτικών σε διάθεση εδώ.

Κατεβάστε τον πίνακα εναπομεινάντων οργανικών κενών εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση – δήλωση εδώ.