Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Τα στοιχεία θα είναι πλήρη εφόσον έχουν καταχωρηθεί όλα τα σχολεία.

Για το τρέχον σχολικό έτος  αυτό θα ολοκληρωθεί στα μέσα Νοέμβρη.