Ανακοινοποίηση πίνακα με εκτίμηση κενών ωρών/πλεονασμάτων για τις ειδικότητες ΠΕ05-Γαλλικών και ΠΕ07-Γερμανικών

 

Για τον πίνακα ειδικότητας ΠΕ05 πατήστε εδώ

Για τον πίνακα ειδικότητας ΠΕ07 πατήστε εδώ