Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025

Για να δείτε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης :

  • από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025 πατήστε εδώ
  • σε Σχολικές μονάδες Κωφών, σε σχολικές μονάδες Τυφλών, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)  πατήστε εδώ
  • σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)  πατήστε εδώ.