Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)-ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Για να εξάγετε στον υπολογιστή σας τη διαβίβαση από το ΙΕΠ πατήστε εδώ

Για να εξάγετε στον υπολογιστή σας τη συνημμένη πρόσκληση του ΙΕΠ πατήστε εδώ