Διαπίστωση λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων για το σχολικό έτος 2024-2025

Το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων με την 13η/19-06-2024 Πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97, τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, συνέταξε Πίνακα λειτουργικών κενών και διαπίστωσε λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2024- 2025. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά και τα πλεονάσματα για τα δημοτικά σχολεία παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά και τα πλεονάσματα για τα νηπιαγωγεία παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά και τα πλεονάσματα για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να εξάγετε στον υπολογιστή σας την αίτηση-δήλωση κρίσης για λειτουργική υπεραριθμία παρακαλώ πατήστε εδώ