Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025, με σκοπό την πρόσθετη μικτή εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025, με σκοπό την πρόσθετη μικτή εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘΑ.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να εξάγετε τα παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή πατώντας εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

 

 

Για να διαβάσετε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρακαλώ πατήστε εδώ

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

 

Για να δείτε τη διαβίβαση της αριθμ. 94/ΔΕΠΠΣ/02-07-2024 Προκήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)-ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Για να εξάγετε στον υπολογιστή σας τη διαβίβαση από το ΙΕΠ πατήστε εδώ

Για να εξάγετε στον υπολογιστή σας τη συνημμένη πρόσκληση του ΙΕΠ πατήστε εδώ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά από ρύθμιση λειτουργικής υπεραριθμίας – τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και εκπαιδευτικών ΕΑΕ και τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60– Νηπιαγωγών με απόσπαση σε λειτουργικά κενά σχολικού έτους 2024-2025

 

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων παρακαλώ πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

Για να δείτε το δελτίο τύπου από το ΙΕΠ πατήστε εδώ

Για να δείτε την πρόσκληση του ΙΕΠ πατήστε εδώ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024-2025

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2024- 2025

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2024-2025

 

Για να δείτε τον ονομαστικό χαρακτηρισμό λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2024-2025 πατήστε εδώ

για να δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ11 πατήστε εδώ

για τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων νηπιαγωγείων για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60 πατήστε εδώ

για τον πίνακα κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών για τα σχολεία ειδικής αγωγής πατήστε εδώ

Για να δείτε το έντυπο της αίτησης για τους λειτουργικά υπεράριθμους πατήστε εδώ

 

Ανακοινοποίηση πίνακα με εκτίμηση κενών ωρών/πλεονασμάτων για τις ειδικότητες ΠΕ05-Γαλλικών και ΠΕ07-Γερμανικών

 

Για τον πίνακα ειδικότητας ΠΕ05 πατήστε εδώ

Για τον πίνακα ειδικότητας ΠΕ07 πατήστε εδώ

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ σε λειτουργικά κενά διδακτικού έτους 2024-2025

Για να δείτε την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ σε λειτουργικά κενά διδακτικού έτους 2024-2025 πατήστε εδώ, για να δείτε τον πίνακα με τις κενές ώρες πατήστε εδώ και για το έντυπο πατήστε εδώ.

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης διδακτικού έτους 2024-2025

 

 

Για να δείτε πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης διδακτικού έτους 2024-2025 πατήστε εδώ, για να δείτε το Έντυπο Τοποθέτησης  Αποσπασμένου Γενικής Εκπαίδευσης πατήστε εδώ και για το έντυπο Έντυπο Τοποθέτησης  Αποσπασμένου σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. του  ΠΥΣΠΕ Τρικάλων πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2024-2025

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2024-2025

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

την εγκύκλιο αποσπάσεων πατήστε εδώ,  για να δείτε

για το έντυπο αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ Γενικής Εκπαίδευσης πατήστε εδώ και

για το έντυπο αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ για ΣΜΕΑΕ, για ΕΕΠ και ΕΒΠ πατήστε εδώ.

 

Διαπίστωση λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων για το σχολικό έτος 2024-2025

Το ΠΥΣΠΕ Τρικάλων με την 13η/19-06-2024 Πράξη του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97, τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, συνέταξε Πίνακα λειτουργικών κενών και διαπίστωσε λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2024- 2025. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά και τα πλεονάσματα για τα δημοτικά σχολεία παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά και τα πλεονάσματα για τα νηπιαγωγεία παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά και τα πλεονάσματα για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής παρακαλώ πατήστε εδώ

Για να εξάγετε στον υπολογιστή σας την αίτηση-δήλωση κρίσης για λειτουργική υπεραριθμία παρακαλώ πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2024-2025

Για να δείτε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης :

  • από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2024-2025 πατήστε εδώ
  • σε Σχολικές μονάδες Κωφών, σε σχολικές μονάδες Τυφλών, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)  πατήστε εδώ
  • σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)  πατήστε εδώ.