Η Διεύθυνση ΠΕ Τρικάλων υλοποιεί το πρόγραμμα Erasmus+ (Playing and learning from the past) από 28/2/2022- 27/2/2024.

facebook page: https://www.facebook.com/playingandlearningfromthepast

Η Διεύθυνση ΠΕ Τρικάλων υλοποιεί το πρόγραμμα Erasmus+ (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μάθησης) από 1/12/2021-31/5/2023.