Για την περιγραφή των ορίων (μορφή .pdf)  κατεβάστε εδώ.

Επανακαθορισμός ομάδων σχολείων και όμορων ομάδων.  Κατεβάστε εδώ.