Αγαπητοί/ές Δντές/ριες, Προϊστάμενοι/ες,

Η ομάδα διαχείρισης του myschool της Διεύθυνσης Π.Ε. Τρικάλων, προκειμένου να σας διευκολύνει σε μια σειρά συχνών ερωτημάτων που της απευθύνετε, διαμόρφωσε με παραστατικό τρόπο μια αντίστοιχη σειρά απαντήσεων. Οι ερωτήσεις απαντώνται με προβολή Παρουσίασης-PowerPoint.

Στην παρακάτω εικόνα γίνεται επεξήγηση των βασικών λειτουργιών της παρουσίασης

Ερώτηση 1 : Πώς γίνεται η αλλαγή κωδικού πρόσβασης;

Ερώτηση 2α : Πώς γίνεται η εγγραφή των μαθητών στην επόμενη τάξη (Νηπιαγωγεία);

Ερώτηση 2β : Πώς γίνεται η εγγραφή των μαθητών στην επόμενη τάξη (Δημοτικά);

Ερώτηση 3 : Πώς γίνεται η δημιουργία τμημάτων;

Ερώτηση 4 : Πώς γίνεται η κατανομή μαθητών σε τμήματα;

Ερώτηση 5 : Πώς γίνεται η ανάθεση μαθημάτων σε Διδάσκοντα εκπαιδευτικό;

Ερώτηση 6 : Πώς γίνεται η δήλωση των ωρών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα;

Ερώτηση 7 : Πώς γίνεται η έκδοση αποτελεσμάτων στο myschool; 

Ερώτηση 8 : Πώς γίνεται η διακοπή φοίτησης ενός μαθητή;

Ερώτηση 9 : Πώς γίνεται η αίτηση μετεγγραφής ενός μαθητή;

Ερώτηση 10 : Πώς γίνεται η υποβολή άδειας ενός εκπαιδευτικού;

Ερώτηση 11 : Πώς ελέγχουμε τις ώρες που έχουν ανατεθεί στον εκπαιδευτικό; Πώς γίνεται η δήλωση απουσίας για πάνω από δέκα (10) ημέρες; 

Ερώτηση 12 : Πώς δημιουργούμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα;

Ερώτηση 13 : Πώς γίνονται οι Συνδιδασκαλίες μαθημάτων διαφορετικών Τμημάτων ή Τάξεων;

Ερώτηση 14 : Πώς γίνεται ο έλεγχος του μαθητικού δυναμικού;

Ερώτηση 15 : Πώς γίνεται η έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου;

Ερώτηση 16 : Πώς γίνεται η επιβεβαίωση δεδομένων;