Καλωσορίσατε  στο δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τη βοήθεια του μενού επιλογών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κάθε ιστοσελίδας ή την θεματογραφία της πρώτης σελίδας, για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν.

 

(περιέχει έγγραφα χρήσιμα για σxολικές μονάδες & εκπαιδευτικούς)

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  για ενημέρωση σε  εκπαιδευτικά θέματα καθώς και για να συμμετέχετε στις υπηρεσίες < Βήμα συζήτησης για εκπαιδευτικά Θέματα>, <Αρθρογραφία Εκπαιδευτικών> και <Δημοσίευση Εργασιών>.

Νομός Τρικάλων

ο τόπος μας...

θέματα για σχολεία

(περιέχει  λειτουργία ολοη-μέρου, καθηκοντολόγιο εκ-παιδευτικών, μοριοδότηση σχολείων κ.α.  )

Συνδέσεις

(περιέχει συνδέσεις με  Δικτυακούς τόπους εκπαιδευτικού περιεχομένου)