Υπηρεσιακή Δομή

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τρικάλων με αριθμούς

Δημόσια Δημοτικά

Ιδιωτικά Δημοτικά

Δημόσια Νηπιαγωγεία

Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

 

Καλωσορίσατε  στο δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τη βοήθεια του μενού επιλογών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κάθε ιστοσελίδας ή την θεματογραφία της πρώτης σελίδας, για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν.

 

(περιέχει έγγραφα χρήσιμα για σxολικές μονάδες & εκπαιδευτικούς)

Ανακοινώσεις της Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

(περιέχει ανακοινώσεις των Σχολικών Συμβούλων, των Κέντρων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, των Προγραμμάτων Εκπαιδευτικής Στήριξης και των Προγραμμάτων Καινοτόμων Δράσεων)

Εγκύκλιοι
περιέχει τις Εγκυκλίους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

 

 

Επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για ενημέρωση σε  εκπαιδευτικά θέματα καθώς και για να συμμετέχετε στις υπηρεσίες < Βήμα συζήτησης για εκπαιδευτικά Θέματα>, <Αρθρογραφία Εκπαιδευτικών> και <Δημοσίευση Εργασιών>.

Νομός Τρικάλων

ο τόπος μας...

θέματα για σχολεία

(περιέχει  λειτουργία ολοη-μέρου, καθηκοντολόγιο εκ-παιδευτικών, μοριοδότηση σχολείων κ.α.  )

θέματα για εκπαιδ/κούς

(περιέχει άδειες , ύλη ΑΣΕΠ , πίνακας Αναπληρωτών, θέ-ματα για Νηπιαγωγούς, Μου-σικούς κ.α. )

Συνδέσεις

(περιέχει συνδέσεις με  Δικτυακούς τόπους εκπαιδευτικού περιεχομένου)

Μηχανές Αναζήτησης

.
 
 

Προσθέστε το site μας στα αγαπημένα!

.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ