(Ανακοινοποίηση)-Αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά που απομένουν μετά την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά (Β΄ Φάση) για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΟΗΜΕΝΗ ως προς την ημερομηνία εγκύκλιο εδώ .

Εκπαιδευτικοί στη διάθεση εδώ .

Τα εναπομείναντα κενά ΔΣ εδώ .

Τα εναπομείναντα κενά ΝΗΠ εδώ .

Την αίτηση για τοποθέτηση εδώ .