Ανακοίνωση σχετικά με τις προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (30-12-2020)

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα ενημερώσουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, των οποίων η πρόσληψη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. έγινε στις  30-12-2020, για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και τα έντυπα πρόσληψης. 

 Όσοι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία, να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την υπηρεσία μας στο  e-mail (ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)    anaplirotes@dipe.tri.sch.gr